Business Analist
Locatie
Amersfoort
Job omschrijving

 

Positie in de organisatie

De Business Analist rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur en werkt nauw samen met medewerkers van externe dienstverleners zoals NControl/Mosadex E-health.

Doel van de functie

Ondersteuning van directie in de uitvoering en ontwikkeling van beleid teneinde de dienstverlening van NFZ verder te ontwikkelen en NFZ verder te positioneren als partij die innovatieve zorgprojecten ontwikkeld. Ondersteuning van het onderhandelingsteam in de ontwikkeling van het onderhandelingsbeleid en de implementatie van de gecontracteerde verandertrajecten teneinde de positie van NFZ in het onderhandelingsproces  en de ondersteuning van de apothekers bij de uitvoering van de voorwaarden verder te versterken.

Resultaatgebieden

Analyses:
Begeleidt en coördineert analyses ten behoeve van voorgenomen veranderingen en ontwikkelingen in het veld. Brengt ook de kansen en bedreigingen voor NFZ in kaart aan de hand van analyses. Begeleidt en coördineert analyses ten behoeve van de ontwikkeling van zorgproposities en het onderhandelingsproces.

Beleidsondersteuning:
Houdt ontwikkelingen in het farmaceutisch zorgveld bij en vertaalt deze naar oplossingen en verbeteringen die door NFZ in gang gezet kunnen worden. Analyseert behoeften van de klanten (apothekers en zorgverzekeraars) en stakeholders (Service Apotheek Beheer en eventuele nieuwe partijen) en reikt verbeteringen aan voor organisatieprocessen. Signaleert risico’s, knelpunten en afwijkingen in het beleid en adviseert directie deze weg te nemen. Treedt op als klankbord voor directie van NFZ.

Ondersteuning onderhandelingsteam:
Werkt samen met en ten behoeve van het onderhandelingsteam verandertrajecten uit, zodat deze efficiënt en gecontroleerd ingericht en uitgevoerd kunnen worden. Stelt business cases op voor verandertrajecten, waarbij voor- en nadelen, kosten en risico’s voor NFZ, apothekers en zorgverzekeraars in kaart gebracht worden. Signaleert risico’s, knelpunten en afwijkingen in het onderhandelingsbeleid en adviseert het onderhandelingsteam hierin. Treedt op als klankbord voor het onderhandelingsteam van NFZ.

 

Profiel van de kandidaat

 Profiel kandidaat

  • WO werk- en denkniveau.
  • Inzicht in en ervaring met het farmaceutisch werkveld en ervaring in het maken van analyses en business cases.
  • Ervaring met moderne dataverwerkingssoftware.
  • Analytisch, creatief en initiatiefrijk.
  • Klant- en kwaliteitsgerichte instelling.
Contact

Jeffrey Hensen, Senior Recuitment Consultant

T: +31 653 178 948

E: hensen@themagroup.eu

 

Marjo Lucker, Recruitment Consultant

T: 31 613 561 988

E: lucker@themagroup.eu