Beleidsmedewerker
Locatie
Amersfoort
Job omschrijving

Positie in de organisatie
De Beleidsmedewerker rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur van de NFZ.

Doel van de functie
Ondersteuning van directie in de uitvoering en ontwikkeling van beleid teneinde de dienstverlening van NFZ verder te ontwikkelen en NFZ verder te positioneren als partij die innovatieve zorgprojecten ontwikkeld. Ondersteuning van het onderhandelingsteam in de ontwikkeling van het onderhandelingsbeleid en de implementatie van de gecontracteerde verandertrajecten teneinde de positie van NFZ in het onderhandelingsproces  en de ondersteuning van de apothekers bij de uitvoering van de voorwaarden verder te versterken.

Resultaatgebieden 
1.    Beleidsontwikkeling:
Houdt ontwikkelingen in het farmaceutisch zorgveld bij en vertaalt deze naar oplossingen en verbeteringen die door NFZ in gang gezet kunnen worden. Analyseert behoeften van de klanten (apothekers en zorgverzekeraars) en stakeholders en reikt verbeteringen aan voor organisatieprocessen. Treedt op als klankbord voor directie van NFZ.
2.    Ondersteuning onderhandelingsteam:
Werkt samen met en ten behoeve van het onderhandelingsteam de propositie voor de onderhandelingen uit, zodat deze efficiënt en gecontroleerd ingericht en uitgevoerd kunnen worden. Biedt secretariële ondersteuning aan het onderhandelteam. Beantwoordt vragen van onderaannemers die betrekking hebben op de contractuele afspraken. Signaleert risico’s, knelpunten en afwijkingen in het onderhandelingsbeleid en adviseert het onderhandelingsteam hierin.
3.    Beleidsimplementatie:
Werkt samen met project apotheker aan de implementatie van de zorgafspraken, zodat apothekers aan de gestelde doelstellingen kunnen voldoen en ondersteund worden in hun bedrijfsvoering. Informeert zorgverzekeraars ieder kwartaal over de zorgafspraken en stelt samen met de projectapotheker een kwartaalrapportage op. Maakt samen met manager zorgverzekeraars en project apotheker plannen voor beheer van de zorgafspraken en informatie naar de apothekers. Speelt een actieve rol in de uitvoering hiervan.
4.    Beleidsevaluatie:
Signaleert risico’s, knelpunten en afwijkingen in het beleid en adviseert directie deze weg te nemen.

Profiel van de kandidaat

Profiel kandidaat
•    WO werk- en denkniveau.
•    Inzicht in en ervaring met het farmaceutisch werkveld en ervaring.
•    Analytisch, creatief en initiatiefrijk.
•    Klant- en kwaliteitsgerichte instelling.

Contact

Jeffrey Hensen, Senior Recruitment Consultant

T: +31 653 178 948

E: hensen@themagroup.eu

 

Marjo Lucker, Recruitment Consultant

T: +31 613 561 988

E:  lucker@themagroup.eu