Project Apotheker.

De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ), gevestigd in Amersfoort, is een onafhankelijk specialist binnen het zorgdomein voor zorgverzekeraars en zelfstandige apothekers. De NFZ contracteert farmaceutische zorg en medische hulpmiddelen en ziet toe op uitvoering in nauwe samenwerking met vertrouwde partners. De NFZ is de grootste contracteerorganisatie voor apothekers in Nederland. Zij vertegenwoordigen de belangen van meer dan 550 zelfstandig apothekers.
NFZ is opgericht met het oog op de gedeeltelijke liberalisering van de farmaciemarkt, die in 2012 van start is gegaan. Nieuwe vragen ontstaan, zowel aan de kant van zorgverzekeraars als van apothekers. Door het grote netwerk van NFZ wordt het mogelijk andere oplossingen te ontwikkelen en maatwerk te verrichten. Professioneel uitgevoerd, in samenwerking met vertrouwde partners, soms zelfs tegen lagere kosten.
Als hoofdaannemer sluit de NFZ contracten met zorgverzekeraars voor haar onder-aannemende (zelfstandig) apothekers. Ze maakt daarbij innovatief gebruik van ieders expertise binnen het zorgdomein en staat garant voor het:

 • realiseren van overeenkomsten met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorggroepen,
 • leveren en ontwikkelen van nieuwe zorginitiatieven die door zorgverzekeraars worden bekostigd,
 • verzorgen van de financiële en administratieve afhandeling van alle activiteiten,
 • ondersteunen van de apothekers bij de uitvoer van de overeenkomsten voor het beste resultaat,
 • het delen van haar kennis rond contractering met de regio's en haar stakeholders.

 

Deze activiteiten leiden voor zowel zorgverzekeraars als zelfstandige apothekers tot een toegevoegde zorginhoudelijke en bedrijfseconomische waarde.
NFZ bestaat uit een dynamisch team van acht mensen. Een team met mensen die allemaal hun eigen kennis en ervaring inzetten om het beste te realiseren voor de farmaceutische zorg. NFZ is een organisatie die ruimte biedt aan eigen initiatieven en innovatie en die mensen stimuleert om met elkaar te werken aan passende oplossingen.
Vacature :

Locatie
Amersfoort
Bedrijf
Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ)
Publicatiedatum
2022-04-21

Job omschrijving.

De Project Apotheker rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur.
Het doel van de functie is het ontwikkelen van farmacologisch-inhoudelijke zorgproposities voor zorgverzekeraars alsmede het begeleiden van apothekers bij de zorg-inhoudelijke dienstverlening teneinde de dienstverlening van NFZ in inhoudelijke zin verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de versterking van de positie van NFZ als dienstverlener.


Resultaatgebieden: 
1. Zorgproposities
Ontwikkelt zorgproposities ten behoeve van de dienstverlening aan zorgverzekeraars, gericht op het versterken van de positie van NFZ en fungeert als aanspreekpunt voor inhoudelijke aangelegenheden voor apothekers bij de realisatie van de proposities.
2. Rapportage
Volgt de (zorginhoudelijke) prestaties van apothekers op zowel individueel als op meer collectief (gesegmenteerd) niveau en stelt hierover rapportages op teneinde de zorg-inhoudelijke dienstverlening en het volgen van de contractafspraken door de apothekers te kunnen beoordelen en zo nodig bij te stellen. Deze rapportages worden opgesteld t.b.v. directie, zorgverzekeraars en relatiebeheerders.
3. Farmacologisch-inhoudelijke begeleiding
Adviseert en begeleidt de apothekers bij de uit te voeren processen om aan de contractvoorwaarden te kunnen voldoen teneinde onduidelijkheden betreffende rechtmatigheid van declaraties zo veel mogelijk te voorkomen dan wel het declaratiegedrag op basis van zorginhoudelijke overwegingen bij te (kunnen) stellen.
4. Farmacologische ondersteuning
Verzorgt de farmacologische ondersteuning bij alle werkzaamheden binnen NFZ waarbij farmaceutisch-inhoudelijke kennis noodzakelijk is.

Profiel van de kandidaat.

 • Apotheker, WO werk- en denkniveau
 • Inzicht in en ervaring met het, operationeel en commercieel, functioneren van apotheken.
 • Ruime farmaceutische- inhoudelijke kennis.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Analytisch, creatief en initiatiefrijk.
 • Klant- en kwaliteitsgerichte instelling.

Contact.

Marjo Lucker, Recruitment Consultant

T: +31 61 3561988

E: http://lucker@themagroup.eu

Solliciteer voor
deze job.

Solliciteer

Ontvang gelijkaardige
jobs via mail.

Job Alert

Job Alert

×

Job email

×