Cookies

Cookies.

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.
De meeste internet browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Je kan echter deze instellingen aanpassen.
De manier waarop verschilt van browser tot browser. Voor hulp kan je de “help” functie van je browser gebruiken of volgende website raadplegen http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Webbezoek

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.
Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke.

Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard
Wanneer u een aanmeldformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is.

Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze websites, waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard. Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van Thema Group waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal Thema Group die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel.

Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik ze uitoefenen?

Je kan je rechten (recht op inzage, recht op rectificatie, recht op wissen van je gegevens, recht op bezwaar) uitvoeren door het sturen van een e-mail naar privacy@themagroup.eu

Thema Group heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we je aanvraag hebben ontvangen en over alle vereiste informatie beschikken om aan je aanvraag te voldoen.

Thema Group zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Thema Group een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Thema Group het verzoek weigeren.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Thema Group niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ( Privacycommissie) http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm