MAATWERK

Assessments.

Elke organisatie is verschillend. De verwachtingen die u van uw (toekomstige) medewerkers heeft, kunnen flink verschillen van die van andere ondernemers. U bent op zoek naar maatwerk. Thema Group kan u dat bieden.

Een weloverwogen keuze.

Een assessment is een betrouwbare methode om de kwaliteiten, talenten en ontwikkelpunten van uw (potentiële) medewerkers in kaart te brengen. Doordat u met behulp van een assessment betere voorspellingen kunt doen over het functioneren van een toekomstige medewerker, wordt de kans op missers verkleind. Een assessment center geeft u een beter en completer beeld van een kandidaat, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Bij het selecteren van geschikte medewerkers kan ons assessment center uitkomst bieden.

Inzetbaarheid van mensen hangt nauw samen met capaciteiten, persoonlijkheid, wendbaarheid en vaardigheid die iemand heeft ontwikkeld om met een verscheidenheid van situaties om te gaan.

Ons assessment center, waarin psychologisch onderzoek een centrale plaats inneemt, biedt u de mogelijkheid om vaardigheden, kwaliteiten en potentieel, diepgaander in kaart te brengen. Zo kan duidelijkheid worden verschaft over bijvoorbeeld leervermogen, weerbaarheid en stressbestendigheid, openstaan voor vernieuwingen en competenties zoals mens- en taakgericht leidinggeven.

Thema Group beschikt over een breed testinstrumentarium, waardoor de assessment programma’s optimaal afgestemd kunnen worden op uw wensen en behoeften. De uitgebreide rapportage verschaft u snel een volledig beeld van het potentieel van een kandidaat.

Soorten testen.

De enkelvoudige psychologische test

U hebt een ruime keuze aan testen op het gebied van persoonlijkheid, capaciteiten, prestatiemotivatie, competenties, etc. Het invullen van een enkelvoudige test duurt 45 tot 60 minuten. Het resultaat ontvangt u in de vorm van een uitgebreide rapportage.

Het verkort assessment

Bestaande uit drie in relatie met elkaar staande psychologische tests, een diepte-interview door onze psycholoog en een uitgebreide rapportage. Dit assessment neemt een halve dag in beslag.

Het compleet assessment

De inhoud is hetzelfde als bij het verkort assessment, echter aangevuld met enkele rollenspellen, waarbij een professioneel en gecertificeerde acteur wordt ingezet en tevens enkele assessoren deelnemen. Dit assessment duurt een volle werkdag. De rapportage vindt plaats door middel van een uitgebreide schriftelijke rapportage aangevuld met een mondelinge toelichting.

Beschikbare testen.

Persoonlijkheid Cognitieve vaardigheden
Sosie 2nd generation
ORPHEUS-NL
PMT | Prestatie Motivatie Test

Sosie 2nd generation

“SOSIE” is een Frans woord dat ‘een perfecte gelijkenis’ betekent. SOSIE is een vragenlijst waarmee zowel de persoonlijkheid als de waarden van een persoon in kaart worden gebracht, om zo op betrouwbare wijze zijn of haar motivatie, gedrag en aanpassing aan een functie of een organisatiecultuur te kunnen voorspellen. Twee mensen met dezelfde persoonlijkheidskenmerken kunnen zich aan de hand van hun waardensysteem toch verschillend gedragen.

De waarden van een persoon verschaffen inzicht in hun mogelijke ‘match’ met een functie of een organisatiecultuur. Ze zijn diepgeworteld en brengen iemands motivaties, overtuigingen, bronnen van voldoening en voorkeuren aan het licht. Een botsing tussen iemands persoonlijke waarden en de waarden van een functie of organisatie kan al gauw leiden tot teleurstelling in een functie of organisatie. Door de koppeling van persoonlijkheidskenmerken en waarden, verschaft SOSIE een realistisch beeld van het gedrag en de motivatie van een kandidaat. Door een terugkoppeling op competentieniveau kan dit beeld gemakkelijk vergeleken worden met de eisen die een functie of organisatie stelt.

Acht persoonlijkheidskenmerken om gedrag in de werkcontext te meten:
Dominantie, Verantwoordelijkheid, Stressbestendigheid, Sociabiliteit, Voorzichtigheid, Origineel Denken, Persoonlijke relaties, Vitaliteit

Zes interpersoonlijke waarden om datgene dat iemand drijft tijdens een interactie met anderen te identificeren:
Sociale steun, Conformiteit, Erkenning, Onafhankelijkheid, Altruïsme, Macht

Zes persoonlijke waarden om datgene dat iemand als het gaat om de manier van werken en professionele activiteit te ontdekken:
Materialisme, Prestatiemotivatie, Variëteit, Overtuigen, Orde en Netheid, Doelgerichtheid

De SOSIE-rapportage maakt het mogelijk om een oordeel te geven over competenties als:

 • Zelfsturend vermogen
 • Aanpassingsvermogen
 • Innovatie
 • Emotionele aanpassing
 • Sociabiliteit en Communicatie
 • Teamwork
 • Invloed
 • Besluitvaardigheid en Autonomie
 • Gunstige omgeving

 

Beschikbare talen

Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees

ORPHEUS-NL

Doel
Orpheus-NL is een vragenlijst, ontwikkeld vanuit een arbeidssituatie, die de werkstijl van een persoon in kaart brengt en die met name gericht is op de vijf hoofddomeinen van de persoonlijkheid. Daarnaast is de factor Integriteit als aparte eigenschap toegevoegd.

Beschrijving
Orpheus-NL omvat 5 hoofddomeinen, de factor Integriteit en 7 kleinere schalen. De 5 hoofddomeinen zijn Extraversie, Vriendelijkheid, Nieuwsgierigheid, Stabiliteit en Nauwkeurigheid (te vergelijken met extraversie, vriendelijkheid, openheid, neuroticisme en consciëntieusheid). Daarnaast is de factor Integriteit toegevoegd, een factor die in de komende jaren steeds meer aandacht zal gaan krijgen binnen procedures die gebruikt worden om de persoonlijkheid van (toekomstige) medewerkers in kaart te brengen. De kleinere schalen zijn te omvatten in termen als Initiatief, Creativiteit, Manipulatie, Assertiviteit, Eerlijkheid, Loyaliteit en Openheid. De vragenlijst bevat daarnaast een mechanisme om zicht te krijgen op de consistentie van het antwoordpatroon van degene die de vragenlijst invult. Dit geeft een indicatie over de wijze van benadering van de vragen door de betreffende persoon.

Taal

Nederlands

PMT | Prestatie Motivatie Test

 • Meet de productiviteit en houding t.o.v. werk
 • Goed inzetbaar voor selectie-, begeleiding- en adviessituaties
 • Meet prestatiemotief, positieve faalangst en negatieve faalangst


Doel
Meten van productiviteit en houding t.o.v. werk.

Beschrijving
De PMT bevat de volgende drie schalen: Prestatiemotief; een relatief stabiele persoonlijkheids-eigenschap die in specifieke situaties leidt tot presteren. Positieve faalangst; een dispositie die actueel wordt in die situaties die relatief ongestructureerd zijn (weinig overzicht, complex, nieuw en onbekend) en die op enigerlei wijze een voor de persoon belangrijk karakter hebben. In dergelijke situaties kan positieve faalangst iemand in een optimale spanningstoestand brengen, waardoor deze beter zal gaan functioneren dan onder normale omstandigheden het geval is. Negatieve faalangst; een angst die in dergelijke situaties juist tot disfunctioneren leidt.

DAT™ Next Generation
De Watson-Glaser™ Critical Thinking Appraisal III
Raven's™ APM-III

DAT™ Next Generation

Abstract Reasoning is een non-verbale, online en adaptieve test. Abstract redeneren

wordt gedefinieerd als het vermogen om informatie te analyseren, patronen en relaties te herkennen en nieuwe problemen op te lossen. Abstracte redenatietests worden door psychologen veel gebruikt om algemene intelligentie te meten. Deze test meet ‘vloeibare intelligentie’ die mensen gebruiken bij het uitwerken van nieuwe en onbekende problemen. Individuen met hogere scores op deze test hebben meer kans om nieuwe dingen snel te leren of te ‘bevatten’, lateraal te denken, onbekende problemen op te lossen en aan verwarring betekenis te geven. Als non-verbale test kan deze goed worden in gezet voor (groepen) sollicitanten die personen met een andere moedertaal.

Beschikbare talen: Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Turks,

Eveneens beschikbaar in de DAT™ Next Generation reeks: numerieke vaardigheden, cijferreeksen, ruimtelijk inzicht, verbale analogieën

Beschikbare talen

Frans, Engels, Duits, Spaans , Nederlands

De Watson-Glaser™ Critical Thinking Appraisal III

De Watson-Glaser™ Critical Thinking Appraisal III is de herziene versie van de Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal II. De herziene versie heeft een tijdslimiet en kan worden afgenomen in zowel een gecontroleerde als ongecontroleerde omgeving en is hierdoor een geschikt selectiemiddel om het kritisch beredeneer vermogen in kaart te brengen. W-G III bestaat uit 40 meerkeuze vragen (willekeurig gegenereerd uit een grote vragendatabase) en kan worden afgerond in 30 minuten.

De W-G III geeft inzicht in de mate waarin een individu in staat is om aannames te herkennen, argumenten te beoordelen en conclusies te trekken. Kritisch beredeneer vermogen is belangrijk voor rollen waarin men met grote hoeveelheden informatie werkt, logische conclusies moet trekken, strategie moet bepalen, risico’s moet minimaliseren en het prestatieniveau van de organisatie moet optimaliseren.

Beschikbare talen

Nederlands, Frans, Engels, Spaans

Raven's™ APM-III

Raven’s™ APM-III is ontworpen om objectief en efficiënt inzicht te kunnen krijgen in algemene cognitieve vaardigheden van sollicitanten. Deze ‘item-banked’ versie is beschikbaar in 14 verschillende talen. De moeilijkheidsgraad en duur van deze vernieuwde versie is vergelijkbaar met de Ravens’s APM II en er is een correlatie van 0.97 tussen de twee versies.

De test bestaat uit 23 items die willekeurig uit een grote databank worden geselecteerd en kan worden afgerond in 40 minuten. Het gebruik van een ‘item-banked’ test zorgt ervoor dat de kans dat twee verschillende deelnemers dezelfde items krijgen heel laag is. De test is ontworpen dat deze zowel zonder toezicht, als met toezicht kan worden afgenomen.

De RAVEN’s is een betrouwbare test die inzicht geeft in de vaardigheden om:

 • Lateraal te denken
 • Snel nieuwe concepten eigen te maken
 • Problemen op te lossen en taken af te handelen met nieuwe informatie en onbekende situaties.

 

RAVEN’S is een niet-verbale test die kan worden ingezet bij kandidaten die verschillende talen spreken, hierdoor elimineer je taalbias.
De ‘Advanced Progressive Matrices’ (APM) versie van de RAVEN’S serie is ontworpen als de moeilijke variant op de ‘Standard Progressive Matrices’ (SPM). Door dit niveau is de test goed in te zetten bij sollicitanten voor rollen zoals supervisor, manager, technische professional of voor executive posities. De SPM versie wordt doorgaans ingezet voor starters-functies en niet-management posities.

Beschikbare talen

Deens, Duits, Engels

Hoe ziet een testtraject eruit?.

Meer info

Voorbeelden van mogelijke assessment pakketten.

Managers/ leidinggevenden:
 • Persoonlijkheid
 • Werk- en denkniveau
 • Analytisch vermogen. Kritisch redeneren
 • Prestatiemotivatie
Aankomende leidinggevenden:
 • Persoonlijkheid
 • Werk- en denkniveau
 • Leidinggeven
 • Kritisch redeneren voor beginnende managers
Commerciële functies:
 • Persoonlijkheid
 • Werk- en denkniveau
 • Sales capaciteiten
 • Prestatiemotivatie

Het beste uit je team halen

Een assessment center geeft u een beter en completer beeld van een kandidaat, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Vraag het aan via dit formulier.

  Psychologische testKort assessmentVolledig assessment