Beleidsmedewerker.

De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ), gevestigd in Amersfoort, is een onafhankelijk specialist binnen het zorgdomein voor zorgverzekeraars en zelfstandige apothekers. De NFZ contracteert farmaceutische zorg en medische hulpmiddelen en ziet toe op uitvoering in nauwe samenwerking met vertrouwde partners. De NFZ is de grootste contracteerorganisatie voor apothekers in Nederland. Zij vertegenwoordigen de belangen van meer dan 550 zelfstandig apothekers.

NFZ is opgericht met het oog op de gedeeltelijke liberalisering van de farmaciemarkt, die in 2012 van start is gegaan. Nieuwe vragen ontstaan, zowel aan de kant van zorgverzekeraars als van apothekers. Door het grote netwerk van NFZ wordt het mogelijk andere oplossingen te ontwikkelen en maatwerk te verrichten. Professioneel uitgevoerd, in samenwerking met vertrouwde partners, soms zelfs tegen lagere kosten. 

Als hoofdaannemer sluit de NFZ contracten met zorgverzekeraars voor haar onder-aannemende (zelfstandig) apothekers. Ze maakt daarbij innovatief gebruik van ieders expertise binnen het zorgdomein en staat garant voor:

* het realiseren van overeenkomsten met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorggroepen,

* het leveren en ontwikkelen van nieuwe zorginitiatieven die door zorgverzekeraars worden bekostigd,

* het verzorgen van de financiële en administratieve afhandeling van alle activiteiten,

* het ondersteunen van de apothekers bij de uitvoer van de overeenkomsten voor het beste resultaat,

* het delen van haar kennis rond contractering met de regio's en haar stakeholders.


Deze activiteiten leiden voor zowel zorgverzekeraars als zelfstandige apothekers tot een toegevoegde zorginhoudelijke en bedrijfseconomische waarde.

NFZ bestaat uit een dynamisch team van acht mensen. Een team met mensen die allemaal hun eigen kennis en ervaring inzetten om het beste te realiseren voor de farmaceutische zorg. NFZ is een organisatie die ruimte biedt aan eigen initiatieven en innovatie en die mensen stimuleert om met elkaar te werken aan passende oplossingen.
 

Locatie
Amersfoort
Bedrijf
NFZ,  Nederlandse Farmaceutische Zorggroep 
Publicatiedatum
1970-01-01

Job omschrijving.

Positie in de organisatie
De Beleidsmedewerker rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur van de NFZ.

Doel van de functie
Ondersteuning van directie in de uitvoering en ontwikkeling van beleid teneinde de dienstverlening van NFZ verder te ontwikkelen en NFZ verder te positioneren als partij die innovatieve zorgprojecten ontwikkeld. Ondersteuning van het onderhandelingsteam in de ontwikkeling van het onderhandelingsbeleid en de implementatie van de gecontracteerde verandertrajecten teneinde de positie van NFZ in het onderhandelingsproces  en de ondersteuning van de apothekers bij de uitvoering van de voorwaarden verder te versterken.

Resultaatgebieden 
1.    Beleidsontwikkeling:
Houdt ontwikkelingen in het farmaceutisch zorgveld bij en vertaalt deze naar oplossingen en verbeteringen die door NFZ in gang gezet kunnen worden. Analyseert behoeften van de klanten (apothekers en zorgverzekeraars) en stakeholders en reikt verbeteringen aan voor organisatieprocessen. Treedt op als klankbord voor directie van NFZ.
2.    Ondersteuning onderhandelingsteam:
Werkt samen met en ten behoeve van het onderhandelingsteam de propositie voor de onderhandelingen uit, zodat deze efficiënt en gecontroleerd ingericht en uitgevoerd kunnen worden. Biedt secretariële ondersteuning aan het onderhandelteam. Beantwoordt vragen van onderaannemers die betrekking hebben op de contractuele afspraken. Signaleert risico’s, knelpunten en afwijkingen in het onderhandelingsbeleid en adviseert het onderhandelingsteam hierin.
3.    Beleidsimplementatie:
Werkt samen met project apotheker aan de implementatie van de zorgafspraken, zodat apothekers aan de gestelde doelstellingen kunnen voldoen en ondersteund worden in hun bedrijfsvoering. Informeert zorgverzekeraars ieder kwartaal over de zorgafspraken en stelt samen met de projectapotheker een kwartaalrapportage op. Maakt samen met manager zorgverzekeraars en project apotheker plannen voor beheer van de zorgafspraken en informatie naar de apothekers. Speelt een actieve rol in de uitvoering hiervan.
4.    Beleidsevaluatie:
Signaleert risico’s, knelpunten en afwijkingen in het beleid en adviseert directie deze weg te nemen.

Profiel van de kandidaat.

Profiel kandidaat
•    WO werk- en denkniveau.
•    Inzicht in en ervaring met het farmaceutisch werkveld en ervaring.
•    Analytisch, creatief en initiatiefrijk.
•    Klant- en kwaliteitsgerichte instelling.

Contact.

Jeffrey Hensen, Senior Recruitment Consultant

T: +31 653 178 948

E: hensen@themagroup.eu

 

Marjo Lucker, Recruitment Consultant

T: +31 613 561 988

E:  lucker@themagroup.eu

Solliciteer voor
deze job.

Solliciteer

Ontvang gelijkaardige
jobs via mail.

Job Alert

Job Alert

×

Job email

×