Relatiemanager.

De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ), gevestigd in Amersfoort, is een onafhankelijk specialist binnen het zorgdomein voor zorgverzekeraars en zelfstandige apothekers. De NFZ contracteert farmaceutische zorg en medische hulpmiddelen en ziet toe op uitvoering in nauwe samenwerking met vertrouwde partners. De NFZ is de grootste contracteerorganisatie voor apothekers in Nederland. Zij vertegenwoordigen de belangen van meer dan 550 zelfstandig apothekers.

NFZ is opgericht met het oog op de gedeeltelijke liberalisering van de farmaciemarkt, die in 2012 van start is gegaan. Nieuwe vragen ontstaan, zowel aan de kant van zorgverzekeraars als van apothekers. Door het grote netwerk van NFZ wordt het mogelijk andere oplossingen te ontwikkelen en maatwerk te verrichten. Professioneel uitgevoerd, in samenwerking met vertrouwde partners, soms zelfs tegen lagere kosten. 

Als hoofdaannemer sluit de NFZ contracten met zorgverzekeraars voor haar onder-aannemende (zelfstandig) apothekers. Ze maakt daarbij innovatief gebruik van ieders expertise binnen het zorgdomein en staat garant voor:

  • het realiseren van overeenkomsten met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorggroepen,
  • het leveren en ontwikkelen van nieuwe zorginitiatieven die door zorgverzekeraars worden bekostigd,
  • het verzorgen van de financiële en administratieve afhandeling van alle activiteiten,
  • het ondersteunen van de apothekers bij de uitvoer van de overeenkomsten voor het beste resultaat,
  • het delen van haar kennis rond contractering met de regio's en haar stakeholders.

Deze activiteiten leiden voor zowel zorgverzekeraars als zelfstandige apothekers tot een toegevoegde zorginhoudelijke en bedrijfseconomische waarde.

NFZ bestaat uit een dynamisch team van acht mensen. Een team met mensen die allemaal hun eigen kennis en ervaring inzetten om het beste te realiseren voor de farmaceutische zorg. NFZ is een organisatie die ruimte biedt aan eigen initiatieven en innovatie en die mensen stimuleert om met elkaar te werken aan passende oplossingen.

Locatie
Amersfoort
Bedrijf
Nederlands Farmaceutische Zorggroep (NFZ)
Publicatiedatum
2022-02-28

Job omschrijving.

Positie in de organisatie:

De Relatiemanager rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur.

Doel van de functie:

Onderhouden van de relaties met de cliënten-apothekers om de prestaties van de apothekers in het kader van de contractafspraken te ondersteunen en te verbeteren, om ontwikkelingen in het veld te identificeren en om de producten en diensten van NFZ onder de aandacht te brengen.

Resultaatgebieden:

1. Relatiebeheer
Fungeert als aanspreekpunt voor apothekers namens NFZ, introduceert nieuwe cliënten- apothekers en maakt ze wegwijs in de wijze van contracteren, verrekenen, nieuwe zorginitiatieven, de rol van apothekers in het geheel etc. Zorgt er in dit kader voor dat de apothekers optimaal kunnen presteren in het kader van de afgesproken contracten. Rapporteert hierover in het CRM. Vermarkt de diensten en producten van NFZ.  Profileert kennis en contracteerkracht van NFZ bij apothekers.

2. Monitoring
Identificeert trends en ontwikkelingen in het veld bij de apothekers en de stakeholders en ontwikkelt zo nodig voorstellen om het door NFZ gevoerde beleid bij te stellen.
Rapporteert periodiek binnen NFZ op transparante wijze over de trends en ontwikkelingen in de markt.

3. Prestatieverbetering
Volgt de prestaties van apothekers op zowel individueel als op meer collectief (gesegmenteerd) niveau teneinde de prestaties van apothekers te kunnen beoordelen. Spreekt apothekers aan en ondersteunt in geval van onvoldoende prestaties conform afspraken die in de contracten zijn gemaakt en begeleidt hen in het op zo kort mogelijke termijn verbeteren van de prestaties. Monitort de voortgang en de resultaten van gemaakte afspraken en rapporteert periodiek aan apothekers en binnen NFZ.

4. Beheerplan
Verantwoordelijk voor het opstellen van een (jaar) beheerplan waarin de prioriteiten met betrekking tot de uit te voeren acties richting apothekers ten aanzien van de prestatieverbetering, de profilering van NFZ richting key opinion leaders alsmede het vermarkten van de producten en diensten van NFZ opgenomen zijn. Draagt zorg voor uitvoering van het plan en rapporteert aan directie.
 

Profiel van de kandidaat.

  • HBO werk- en denkniveau.
  • Inzicht in en ervaring met het, operationeel en commercieel, functioneren van apotheken.
  • Resultaatgericht, bewezen netwerker, uitstekende communicatie skills en overtuigingskracht.
  • Analytisch, creatief en initiatiefrijk.
  • Klant- en kwaliteitsgerichte instelling

Contact.

Marjo Lucker, Recruitment Consultant

T: +31 61 3561988

E: lucker@themagroup.eu

 

Solliciteer voor
deze job.

Solliciteer

Ontvang gelijkaardige
jobs via mail.

Job Alert

Job Alert

×

Job email

×