TESTTRAJECT

Assessments Traject.

De tests zelf zijn volledig webgebaseerd. Deelnemers kunnen de test thuis of op het werk afleggen. Als een interview of rollenspel deel uitmaakt van het assessment, zal dit allemaal plaatsvinden op een van de locaties van Thema Group.

Ons testtraject.

Het testtraject ziet er als volgt uit:

  • U als opdrachtgever neemt contact op met Thema Group. Samen met onze psycholoog wordt bepaald welke test voor u interessant is.
  • Samen met de psycholoog stelt u het gewenste competentieniveau van de kandidaat samen. U bepaalt dus op welke competenties de kandidaat wordt getest en in hoeverre hij/zij moet voldoen aan deze competenties.
  • Voor een enkelvoudige web-based test wordt de deelnemer door ons via e-mail uitgenodigd voor deelname aan de test. De deelnemer ontvangt daarbij de inlogcodes die nodig zijn om het testcentrum via internet te bereiken en de test te maken.
  • Bij het verkort en uitgebreid assessment wordt de deelnemer uitgenodigd op een van onze kantoren. Het assessment vindt in zijn geheel daar plaats.
  • Binnen enkele dagen na het assessment stellen we een rapportage op waarin de resultaten worden beschreven. U als opdrachtgever krijgt een overzicht van de competenties die we hebben gemeten, aangevuld met een heldere conclusie over de sterke punten en ontwikkelbehoeften. Als het assessment is ingezet in een werving & selectie traject, geven wij u ook een advies over de geschiktheid van de kandidaat in de betreffende functie.De kandidaat ontvangt altijd als eerste een afschrift van de rapportage en moet expliciet toestemming geven voor het versturen van het rapport naar de opdrachtgever. Thema Group vernietigt het rapport na één jaar.

Wanneer zet u de testen in.

Een werving & selectie procedure. Soms om een betere keuze te maken uit de laatste twee eindkandidaten, maar vooral om in het opleidingsplan van de nieuwe medewerker rekening te houden met zijn of haar persoonlijke ontwikkelpunten.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan voor uw medewerker. Om te bepalen op welke punten de medewerker zich verder moet ontwikkelen om door te groeien in uw organisatie.

Een outplacementtraject. In welk soort organisatie en type functie komt uw medewerker het best tot zijn recht?

Loopbaanontwikkeling. Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld in welke richting uw medewerker zijn loopbaan het beste kan voortzetten. Of wat het beste past bij zijn interesses, persoonlijkheid en competenties.

Betrouwbaarheid van onze testen.

Thema Group maakt binnen haar assessment centre gebruik van de testen van Pearson Benelux BV. Als grootste in haar branche voor Nederland en Vlaanderen staat Pearson voor meer dan 60 jaar ervaring in het uitgeven en distribueren van wetenschappelijk onderbouwde psychologische meet-instrumenten. Momenteel omvat het aanbod ruim 300 verschillende tests over onder meer persoonlijkheid, vaardigheden en interesses.

De testen van Pearson scoren zeer hoog op betrouwbaarheid en validiteit en worden binnen Thema Group uitgevoerd door een psycholoog NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Hierdoor werken wij volgens de richtlijnen en gedragscodes van het NIP, gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Het beste uit je team halen?

Een assessment center geeft u een beter en completer beeld van een kandidaat, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Vraag het aan via dit formulier.

    Psychologische testKort assessmentVolledig assessment